10 September 2013

DARASA LA SABA KUANZA MTIHANI KESHOWANAFUN ZI86 8 ,030wanatarajiwakufa nyamtihani wakumaliz a elimuyamsingi nama andaliziyamekam ili ka pamoja na kusa mbazafo muzaOMRna nyarakamuhim u ,anar ipo ti Dar linSaid.

Akiz ungumzanaw aandi shiwa habariDar es Sa laa mjana,Na ibuWa ziriwaElim unaM afunzoyaUfun di, Bw.Ph ilipo Mulugo, alisema mtihani huo unatarajiwa kuanzak esho.Kati yawanafunziwanaotarajiw akufanya m tihani huo , wavulanani 412,105sa wanaasilim ia47. 47, wasicha nani 44 5.925sa wanaasilimia52.52 .
Alitoa witokwa Maofisa Elimu katikamik oanaHal mashauri kuhakik ishatara tibu zoteza mitihanizinazingati wapamo janakuandaamazingirasa lamaya tak ayozuia mianyainayoweza kusababisha udangan yifu.“Na waonya wasimamizi wote, wawemakinina waadilifukatikakipindicho techamitih ani, kujiepu shana vit endovyaudanganyifuk waniS erikali haitasitakumchukulia hatua kali zakisheria mtuyeyoteatakayekiuka taratibu ziliz opo,” al isema.
Aliwata kawana fun ziwotekuzingatiata ratibuzami tihani ilim atokeo yaoyaon esh euwezowa ohalisikulin gananam aarifa waliyoyapata wakiwa shuleni kwa kujiepushe na vitendo vya udanganyifu ili kuepuka kufutiwa mitihani yao.Alisema wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao pembezoni mwa shule hizo, waondoke katika maeneo hayo ili kuwapa nafasi nzuri wanafunzi kufanya mitihani yao kwa utulivu zaidi.
Akizungumzia mfumo wa usahihishaji (OMR), Bw. Mulugo alisema umeonesha mafanikio makubwa katika mitihani iliyopita kwani karatasi zote zilipita katika mashine maalumu bila matatizo.Aliongeza kuwa, Serikali imetenga sh. milioni 400 kwa ajili ya kuandaa vyeti ambavyo vinamfanya mwanafunzi atambulike kama mhitimu wa elimu ya msingi.
“Fedha hizi zimetengwa na Serikali, mzazi yeyote haruhusiwi kuchangia, kama yupo ambaye atatozwa fedha atujulishe,” alisema.Awali, Bw. Mulugo alisema kati ya malengo tisa ya mpango ya matokeo makubwa sasa (Big results now), kwa upande wa sekta ya elimu Serikali ipo katika mkakati wa kuhakikisha wanafunzi wa darasa la pili watapewa mtihani ili kutambua uwezo wao wa kujua kusoma, kuandika kabla ya kuendelea darasa tatu.

No comments:

Post a Comment