29 August 2013

WAFANYABISHARA KARIAKOO WALIA ONGEZEKO LA KODIJUMUIYA yaWafan yabiashara Kariakoo (J WK),imesemakuwawafanyab iash arawa ke wanak abiliwa nakerokub wayaongezekolako dihukuk ukiwana mazingira ha baya kipat okutoka nanawin giwamac hingaambaoser ikaliime shin dwakukabili ana nao, anaripoti Mariam Mziwanda.

H ayoyalise mwajanaD ar esSalaa m, namwen yekit iwaJWK,MathiasMakoikwe nye mkutano wa wa fanyabia sharahaoam bapoalis isitiza k uwailil engolaSerik aliliwezekuti mia kwa wafanyabiashara kutii sheria ya matumizi yamash ine zaeletron iki ni lazimawa tatuechang amotonakerozilizopo .
“S erikaliinachokiangalia ni kutoonge zeamz igowakodi, wamekujana s ualala m atum izi yamashin ezaeletronik i,tumel ipokea, lakiniw at ambueha tunaelimunak ipatoch etuni kidogo, kwasas ahaku nabias hara ya kuweza kumudug haramazamanu nuziya mashine ,kwani m ac hingaamb aoha walipiko di nah awanaleseni zabiasha raambao tuliyoa hidiwawanaond olewandiowanaofanya biasharazaidi,” alisem a.

No comments:

Post a Comment