12 July 2013

AIRTEL YATOA FUTARI KWA WATOTO YATIMA DAR


 KAMPUNI ya simu za mkononi za Airtel Tanzania kupitia kitengo chake cha huduma kwa jamii w ametoam saadakwavi tuovitatu jijiniDar e sSalaamvya watotoyati makatik amw ezi mtukuf u waR amadh aniv ikifuat iwana vituovin gineka tikamikoaya Arusha, Mwa nzanaMbeyailikusai diawato towan aolelew akwenyevituohivy o, anaripo ti Mwandishi Wetu.
Akiz ungumz akatika hafl a hiyoya maka bidhiano iliyoand aliwakatikamakaom akuuyaAirte ljijiniDar esS alaamjana, MenejaUhu sianowaH udumakw aJamii, Bi. HawaBa yumi alisema kwakutam bu aumuhim uwa jamiiwanayofan yanayobiasharakam puniyaAirtelimeamuakurudisha kiasi cha faida wanayop atakwa w an anchi ili iwasai die.

Taa rifa hiyoimes emaku wa msa adahu oumet olewakw alengolak uwal engawato tokutokamik oam inneambay oni DaresSala am, Arus ha, Mwan zanaM beyakwani wato tohawa wan ao itajiupendo,hususankat ika kipind i hikichamf ungowaRamadha ni.
B aadhi yavit u vilivyotolewa ni mchele, sukari, maharage, unga, mafutayak upikia,maz iwa,juisi,majani ya chai na sabuni vyotevikiwa na thamani yash. m ilion i tanonanusu.
Akifafan uaalisem akw a mudawa m iaka11iliy opitawamewezaku saidiajam iimbalimb aliy aWata nza niandani yamfun gowaRama dhani nab ilakuac ha nyanjaza elimu, mi chezokw a w atotowanaoish ikw enyemazingira magumunakukos a hudum ambalimba lizakija mii .
“ Kwamwakahu u kupitiaki ten gochahuduma kwa jamii tuta rudi shatul ich okipata natutawezakufikiawatotoz aidiya 300wamik oayaDar esSal aam, Arus ha, Mw anza na Mbe yanampakas asakwamwakah uuAirtel ime gharam ia z aidiya sh. milion i150 katik a kukuz akiw angochaelimukwawato towetuhapaTanzania,” alise maBayu mi.
Ba yumi aliongezakwakus emakwamba Airtel inapenda kuwata kia kheri nab arakaka tika mwezi huum tukufu na tangukuanzakwa mwezi mtuku fuwaRamadhan, watejaw aAirtel wanawe zaku furahia huduma maalum uyaR amadh ani k wakutumane noRAMADHANIkwendana mb a15322kwash. 153 tukw asiku.
Kati kahu duma hii mteja atapokea dua, nukuu za Kurani, mawa idha nasala ya taraweh moja kwa moja kwenye simu yake,kilasiku .
NayeK atibuMkuuwaBakwata, Sh ekheSule imanL olila ambaye alikuw a mg eni rasmi alisemambal i yahafla hiyomakabid hianoyachakulaimet oafursa kw a Waislamukut oka maeneombali mb ali kuku tanapa mojanakukumbusha najuuyamwez imtuku fuwa Ra madhani.
A idhaL olilalic hayakuishukuru Airtel Tanzania kwa misaadainayotoakwajamiialisem ajamboh ilolinahit pongezi na kutaka liun gwe m konona kuigw ana kamp

No comments:

Post a Comment