06 August 2013

MAAMBUKIZI YA VVU YAPUNGUA NCHINI


i TACAID ) zina one shak uwa maambukziyaVir ui ya Ukimwi (V U) yamepugu toka silimi 5.7 m wak 2007/08 had i kufik ia asil imi a 5.1 m waka 2011 /12.Ka upand wa wana ke wenye umri kati ya miaka 15-49 m aambuizi ya ep ngua kut ka asilimi6.6 hadi.2 huku a waume yamepu ua toka asimia 4.6 ha di3 .8
.Takwim hio ziito ewa anajijini ar es Sa lam na Ofi sa Ha ari waume hiyoGlory Mz i rai alpoku a akiwakab dhi awadi a sh nd wa shnd no laredio or ya amii li yota taar fa nyingi za usahihi zn azohu u elimu a KIMWI kw jmii.Ais em, hinda o hilo llih usisa h aba i i naz ohu u wanawa kena vian kwa kz inatia kuwa mak udi h ayo i mu imu yanayoh taji tari fa sahii ili kuiknga naj ana hilo.
ND UU SWLEHE BA O MAANA & PATNE RS WA MTA WA DOD MA WI L Y A A RUANG WAMKA WA INDI

No comments:

Post a Comment