31 July 2013

THAILAND KUBADILISHANA WAFUNGWA NA TANZANIA Na Rehema Mohamed
SERIKALI yaTan zanianaThaila ndzimetilianasa inimaku ba lianoya mikatab am inne tof autiikiwani sehemuy aziarayaWaz iri Mk uuwaThailand, Yin-ghuck Shinawatra nch ini.Mkatabaw a k wanzaniwa makubalian oyakubadil ish anawafung wa uliotiwa s aini naNaibuWaziriwaM ambo yaNdani, P ereira Silimanakwa upande wa T hailandalisaini Na ibuW aziri Mkuuambaye pia n iWaziri w aMamboya Nje, Dkt.S urapongT ovichack chaikulambay epia alisa ini mika tabayote minnek wan iabayanchiyake
.M katabawapil iulihusuushirikianonakuhama sis hau wekez aji, watatu uli husuushi riki anoka tikamasualayakiufu ndinaelim uiliyo sainiwa naWaziriwa Fedha, Dkt. William Mg imwa.Mkataba wanneulihu suushirikianokati ka ma sualaya NishatinaMadinik ati yaWi zarayaNishati na Madini nchini naTaas isi yaGeman dJewelr yyaThaila nd(Ta asisi yaU mma)k wa niabaya Wizara ya Biashara ya Thailand

No comments:

Post a Comment