11 September 2013

KINANA AWAFUNDA WAWEKEZAJINa Suleiman Abeid, Kahama
CHAMAChaMapinduz i(CCM), k imewatakawawekeza ji wa naowekezak atika sektambalimbali nchini,w aoneum uh imuwakushirikiana na wananchi kwenye maene oyauwe kez aji.KatibuMk uuwachamahichoTaif a, Bw. Abdulrahm anKin ana, aliyasem a hayo janawakatiakihutubia wananchi kwenyeKa tay aMwen dak ulima alipokuwaakikaguamaende leoy au jenziwaKituochaAfya kin achojengwakw a msaada wa Mgodi wa Dha habuwaBuzwagi Go ldMine.

A lisema ha kun asababuya waweke zaji kuishim aisha yakujitenganak uwatak awaachekuchangia fedhanying ikati kah arambeemb alimb aliza kitaifab adalayakefe dhahiz oziwekezw ekatikaviji jiv ilivyop ojirani namaeneow aliyow eke zailikuc hocheamaend eleo.A lionge z akuwanimu hi muwawek ezajikuwa nauhus ianoyakaribunaw an anchi wanaozung uka ma eneowa u wek ezaji b ada layakujenga uhusianohuonaviongo zi wakitaifa.
" Kamawaw ekezaji watashirikiana vizuri na wananchi, mig ogoroinayo jitokez aba inayapandehizi itapung ua,naushu kurumgodihu ukwa ku kubali kujengaKituo chaAf ya, kitawasaidia wananchi wanaozu ngukam aen eohaya.
"M s aadahuuu tas aidiakujengauhusianomzur ikati yaonawana nch iwaMwe ndakulim a, wawek ezajiw otenchini wanap aswakubadil iuta rat ibuwakuchangia fedha nyingiwana pokuwaD aresSa laam , DodomaauMwanzambeleyavion gozi wa kitaifa.
" Misaada i tolewe ka tikamaeneow aliyowekeza kwa asil imia10naa sil imia10iliyo baki,wa nawezakuitoa njeya en eo lao lauwe kez aji,"alisem aBw. Kin ana.
Katika hatua nyingine, Bw. Kinana aliwaahidi wakazi wa Kijiji cha Kishima kuwa atayafanyia kazi malalamiko yao ya kutokulipwa fidia na Shirika la Umeme nchini (TANESCO) baada ya mashamba yao kuharibiwa ili kupisha upitishaji nguzo za umeme na kupatiwa huduma hiyo ambayo wameiomba muda mrefu bila mafanikio.
"Mnahaki ya kulipwa fidia, fanyeni subira niweze kuwasiliana na Waziri wa Nishati na Madini ili taratibu za kulipwa fidia ziweze kufanyika...pia ombi lenu la kupatiwa umeme litafanyiwa kazi," alisema.
Kwa upande wake, Meneja wa mradi huo kutoka mgodi wa Buzwagi, Bw. Richard Ojendo, alisema gharama zilizotumika katika mradi huo awamu ya kwanza ni sh milioni 530 ambapo gharama zilizobaki ni sh. milioni 470.
No comments:

Post a Comment