15 August 2013

CRDB YAZINDUA MIKOPO YA NYUMBA Na Mwandishi Wetu
BENKIya CRDB im ezindua hudum ampyay amikopoyany umbainayoj ulikan a kam aJijenge yenyelengolakuwawezeshawa tejawak epamoja na wafanyaka zikup ataf ursa yakumiliki nyum baauuk arabati wa nyumbakwaghar am anafuu.

A kizungumza katikahafla yauzinduzi wahuduma hiyojanaDares S alaam,mkurugenzimten daj i wabenki hiyo, Dkt. Char lesKimeialise mab enki hiyoime amua ku fikiahatu ahiyoili kuwaw ezeshawananchi wengi kumilikinyumba .
Ali semakuwatafiti mbal imbali hapanchi ni zin aoneshakuwaku na upungufu wan yumba zaidi yamilioni tatuhuk ukila mwakazikijen gwanyu mba e lfuishi rini pekeehiv yokamaha tuazamakus udi z isipochukuliwa hali itazidikuwambaya.
"Hu dumahiiitawawez eshawatukumi liki nyumbakwa gha ramanafuu zai diambapomu da wakure jeshaniha di miak a20ikilinga nishwan aainanyi ng inezamikopoambayo hu tole wanaben ki hii,"alise maDkt. Ki mei.
Ai dhaali ongezakuwa watu wengiw ameshind wakumiliki nyumb akutokanana gharamakuwa juulak inisa sa benkih iyoimeanzis hanj iambadal aya kukopeshanyumbaam bap omteja atatakiwa k ulipa kia sichaas ilimia18yafedhahizokwamwaka.
A ki fafanu a zai di ku husianana huduma hiy oDkt. K imei alis emamfumowaku jenganyumbahivi sasakwakuji wekeaa kibani wakizam ani haliambay oinam fanya mfany aka zi k ufa nyakazi kwamiaka20au30bila kumiliki nyumba.
Hivyokutokana na hali kama hiyo watejamb alimbalinawa fanyakazi sanjari nawajasiria ma li watawezakupataf ursazak upa tami kopoya nyumb aamb ayo ribaza keni naf uunazinaendMt anzania

No comments:

Post a Comment