19 July 2013

WAKULIMA 15 WAJERUHIWA NA WAFUGAJI


Na Omary Mngindo, Chalinze
WAKULIMA 15 wa Kijiji cha Pingo, KatayaPeraWilaya ya Bagamoyo, Mkoa wa Pwaniwame jeru hiwa kwa kupig wanavituv yen yencha kali katikakipi ndi chaJulaiMo si hadi 15mw akahuukutok ananamivutan okatiyaona wa fugaj i.Hayoy amee lezw ana Ofisa Mtendaji wa Kijiji cha Pingo, Had ija Salu mumbeleyaK aimuKamandaw aPolisi Mk oa waPwani,Jum a Yuss uf kweny e mkutan ou l ioitishwanakuhudhuriw anawa tendajiwa vijiji,kata na waendesha pikipiki waCh ali nzewilayan i Bagamoy o.Alisemak uwakume kuweponamatuk i oyawakuli makupigwa n awaf ugajimatukio am bayoy ana tokanana wakulimak uw azuiawafu gaji wasi ingizem ifugokwe nye mashamba yawaku limahaohaliambay owafu gajihaohawatakiku am biwahivyo.

“Matuk ioyaaina h ii yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara lakini hatapale mtuhu miwaanapofikish wakwenyeKituocha PolisiChal inzemudamfupi tunamuonamtu humiwa akiwa njehali ambayoinatuvunja nguvukwani tunatege meajeshi katika kuhakikisha usalama unapatik ana,”alisemaMten dajihuyo.Al isemakuwakutokana nakukithir ikwamatuki oyaaina hiyowana nchi w amekosauv umilivuh ali a mbayoi naw ezakuhataris hausalamakwa waka zihaoam baoni ndu gukutokanana kushirik ianakatikash ugh ulimba limbaliza kimaend eleo.
NayeOfisaMtendaji wa Kijiji cha Buyuni, Kidawa Bashiru alishaurikuand ali wemikuta noitayohusi shavion goziwa jeshi hilo jamiiyawa kulimana wafugajihus usanmach ifuwawaf ugaj i ikiwanilengo laku ma lizatatizo hilo.“ Hiihaliya mig on ganoka tiyakoo hizinadhani kama tun atakak uimaliz atu shirik ish e viongoziwa pol isi, waku lima nawazee pamojan ajamiiyawafugaji hu susanmachifuwaokwani wa me kuwawakiw atii san a halihii inaweza ikawa ufumbuziwatatizo hili,”alisemaBashir u. Akizungu mziahalihiy o Kamand aJumaal isemakuwawatajipangakuha kikis hawanafanyam ikuta nokatika vijiji vyenye mi gonganokati yak oo hizoambavyovimekuwavikijikutavinamig ongano ambayo inaweza kupatiwa ufumbuzi.

No comments:

Post a Comment