16 July 2013

PINDA AWATOA HOFU WANANCHI MTWARA


Na Frank Shija, Maelezo
SERIKali im ewatoa hofu wananchiwaMtwarak uhusukunufaikakwaonag esiasilia iliyopatika na ka tik ama eneoyao.
Hayo yamebainishwa na WaziriMk uuwaMizeng oPindaalipoku waakiz indu a rasmiup okeaji wa s hehenaya mab ombayagesi kwaajili ya mradiwa bo mb a lakusa firis hi agesik utokaM tw arahadiDaresS alaam mwishoni mwa wiki jijini Da r ee Sala am.

Pin daa lise makuwa wananchi watanuf aika namrad ihuo hasa wakaziwaMt warak wak uwavijana wengi watapata ajira wakati nab aadayakuk amilikakw aujenzi wa bomb a h ilokwakuw avi wandambalimbali vitajen gwamkoani Mtwara kikiwemokiwa nda chaSaruji ambacho ujenzi wake umekwishaanza.
" Ndugu zan guw anaMtw araniwaambietu wak atiwa kunu faikanarasili ma li yagesi sasaumefik a,n isemetumrad i huuutakapokami likafursambalim bali zitafungukaiki wemo ajirakwawakazi wa Mtwara," alisema Pinda.
Kwau pa ndew ake Baloz i wa Jamhur iyaWat uwaChinahapanchin iBaloziL uYouging al isemakuwaT anzani aita nufaikan amradi huu na kukua kiuchumi kwa kuwa itapunguzakwakiasi ki kubwamatumizi ka tika n ishatinabadala yakeitaza lishan ishatiyakut osha.
Ba lozihuyo alion gezakuwa kupitiamra di huuTanzaniaitaondok ananakuwa tegemezi katik a shug hulizakeza ma endeleokwakuwakuna hazi nayakutosha yagesiasilia naitawanu fais haWa tanz aniawe nyewenasi vinginevy o.
Jumlaya mabomba 3,400 yamepo kewaka tikaawamu yakwanzaamba poawa mu yap ili itapok ewashe henayen yemabomba4600kati kaband ariya Mtwara. Ina kadiriwakuwa jumla ya shehena12zitatum ikampakamradi utakapokuwa umekamilik

No comments:

Post a Comment